Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.

Friday, February 28, 2014

Perbezaan antara dua ulamak


"Pada saya ulama yang muncul sepanjang zaman pada umumnya terbahagi kepada dua kumpulan:-

a) Ulama yang mewarisi tradisi nabi.
b) Ulama dunia.

Yang sepatut kita tolak ialah ulama dunia. Mereka selalunya tidak takut kepada Tuhan. Mereka terpesona kepada kepentingan hidup di dunia dengan berkiblat kepada benda, pangkat, kedudukan, darjat dan bersifat diktator dengan pandangan masing-masing.

Sebal
iknya ulama yang mewarisi tradisi nabi mempunyai jiwa islah dan sentiasa takut kepada Allah. Imam Syafie juga seorang ulama yang boleh kita kategorikan sebagai ulama besar yang mengikut tradisi pengajaran Nabi Muhamad terutama untuk zamannya. Pun demikian selaku ulama kesemua pandangan mereka tidaklah pula boleh dikatakan mutlak." 

- Nik Abdul Aziz Nik Hassan, penganjur seminar pemikiran Kassim Ahmad: Suatu penilaian.
(
Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan ialah bekas Pensyarah Jabatan Sejarah dan Ketua Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan UKM)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP